Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Η πόλη της Ρώμης βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη.

Η πόλη της Ρώμης αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις εύφορες πεδιάδες γύρω της και το εμπόριο. Ελληνικά και φοινικικά πλοία πλέοντας στον Τίβερη μετέφεραν άφθονα προϊόντα. Ο Τίβερης ήταν πλωτός, συνέδεε την πόλη με τη θάλασσα και με όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Καθημερινά ανέβαιναν τον Τίβερη 25 φορτηγίδες, μεταφέροντας σιτάρι στη Ρώμη και κοντά τους άλλες, φορτωμένες λάδι, κρασί, τρόφιμα, μεταλλικά, υλικά οικοδομής και άλλα είδη για την αγορά . Οι Ρωμαίοι, εκτιμώντας την αξία του Τίβερη για τη ζωή τους, τον τιμούσαν και τον λάτρευαν ως θεό.

Τα παλιά χρόνια την πόλη διοικούσε ο βασιλιάς, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία. Μπορούσε να αποφασίζει ακόμη για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Αργότερα οι πατρίκιοι, όπως λέγονταν οι ευγενείς, έδιωξαν το βασιλιά (509 π. Χ.) και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια. Μια άλλη κοινωνική τάξη ήταν οι πελάτες. Έτσι ονομάζονταν οι παλιοί κάτοικοι που είχαν λιγότερα δικαιώματα. Τελευταίοι ήταν οι πληβείοι οι οποίοι, για να αποκτήσουν δικαιώματα, ήρθαν σε σύγκρουση με τους πατρικίους. Οι διαμάχες κράτησαν πολλά χρόνια. Όταν σταμάτησαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σ΄ αυτές τις τάξεις, το κράτος της Ρώμης ηρέμησε και άρχισε γρήγορα να αναπτύσσεται.
  • Mε ποιες κοινωνικές τάξεις της Σπάρτης και της Αθήνας θα αντιστοιχούσαν οι κοινωνικές τάξεις της Ρώμης;
ΚΛΙΚ

Μεγάλη εξουσία είχαν και οι δύο ύπατοι, οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες. Για να μην αποκτήσουν όμως τόση δύναμη, ώστε να μπορούν να αλλάξουν το πολίτευμα της Ρώμης, εκλέγονταν μόνο για ένα χρόνο. Στον καιρό της ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους των άλλων κρατών για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα.
Ο Flavius Anastasius Probus, ύπατος της Ανατολικής Αυτοκρατορίας κατά το 537

Η σύγκλητος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα που αποτελούνταν από 300 πατρικίους. Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της και την έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους.

Το ρωμαϊκό κράτος, αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του σ΄ όλη την ιταλική χερσόνησο
.
Δες την εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ΚΛΙΚ

Δες πού βρίσκεται η αρχαία Ρώμη (χρειάζεται να έχεις εγκαταστημένο το google earth). Στους κίτρινους ομόκεντρους κύκλους μπορείς να δεις τον αρχαιολογικό χώρο που θες. (κλικ στην παρακάτω εικόνα)
e-dimotiko.gr/mydocs/istoria/ancient_rome_n.kmz

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ