Κυριακή 31 Μαΐου 2009

ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Με ποιον τρόπο μπορούμε κι εμείς να δούμε εικόνες σαν κι αυτές που αντικρίζουν οι αστροναύτες;
  • Διαβάζοντας ειδικά βιβλία που αναφέρονται στο διάστημα
  • Με φωτογραφίες που τις βρίσκουμε από το διαδίκτυο.  • Από την επίσημη ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ(NASA) που διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις αποστολές της στο διάστημα και από τους δορυφόρους της ΚΛΙΚ

  • Από το google earth, που έχουν πρόσφατα τραβηχτεί από δορυφόρους και εστιάζοντας μπορούμε να δούμε ακόμα και το σπίτι μας. ΚΛΙΚ

Πώς φαίνονται οι αεροπορικές πτήσεις κατά τη διάρκεια μιας μέρας σε όλο τον κόσμο από το διάστημα


Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες. Η πρώτη παρουσιάζει τη Σελήνη όπως φαίνεται από τη Γη(με τηλεσκόπιο) και η δεύτερη τη Γη όπως φαίνεται από το διάστημα. Περιέγραψε σύντομα τις δύο εικόνες(γενικά χαρακτηριστικά, ομοιότητες, διαφορές, συναισθήματα κλπ)

Σάββατο 30 Μαΐου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ

Συμμιγείς λέγονται οι αριθμοί οι οποίοι αποτελούνται από ακέραιους αριθμούς που δηλώνουν μονάδες διαφορετικής τάξης:

Για παράδειγμα ο αριθμός: 3 ώρες 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα είναι ένας συμμιγής αριθμός

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός αυτός αποτελείται από τα ανεξάρτητα τμήματα διαφορετικής ονομασίας, όπως των ωρών, των λεπτών και των δευτερολέπτων, τα λεπτά, όμως, αποτελούν υποδιαίρεση της ώρας και τα δευτερόλεπτα της ώρας και των λεπτών

Στη σημερινή εποχή με την επικράτηση του δεκαδικού συστήματος οι συμμιγείς αριθμοί τείνουν να καταργηθούν, διατηρούμενοι σε ελάχιστες ίσως περιπτώσεις, όπως αυτές του χρόνου και της ώρας.

Πώς κάνουμε πρόσθεση

Γράφουμε τον ένα συμμιγή κάτω από τον άλλο έτσι ώστε οι μονάδες κάθε τάξης να είναι κάτω από τις μονάδες της ίδιας τάξης. Προσθέτουμε χωριστά τους αριθμούς κάθε τάξης, αρχίζοντας από δεξιά (δηλαδή από τις μονάδες της μικρότερης τάξης)Παρατηρούμε προσεκτικά καθένα από τα αθροίσματα που βρήκαμε. Αν κάποιο από αυτά περιέχει μονάδες ανώτερης τάξης, τότε τις βγάζουμε και τις προσθέτουμε στην αμέσως ανώτερη τάξη.

Παράδειγμα:

2 κιλ. 750 γραμμ.
1 κιλ. 500 γραμμ.
+-------------------------
3 κιλ. 1250 γραμμ.
4 κιλ. 250 γραμμ.

Πώς κάνουμε αφαίρεση

Γράφουμε το μειωτέο επάνω και τον αφαιρετέο κάτω φροντίζοντας ώστε οι μονάδες κάθε τάξης να είναι κάτω από τις μονάδες της ίδιας τάξης. Συγκρίνουμε της μονάδες κάθε τάξης του μειωτέου με τις αντίστοιχες μονάδες του αφαιρετέου. Αν σε κάθε τάξη οι μονάδες του μειωτέου είναι περισσότερες από εκείνες του αφαιρετέου τότε κάνουμε αφαιρέσεις σε κάθε τάξη χωριστά αρχίζοντας από δεξιά. Αν σε κάποια τάξη οι μονάδες του μειωτέου είναι λιγότερες από εκείνες του αφαιρετέου τότε δανειζόμαστε μια μονάδα από την αμέσως μεγαλύτερη τάξη. Έπειτα μετατρέπουμε τη μονάδα σε μονάδες της μικρότερης τάξης και τις προσθέτουμε στις μονάδες που είχε αρχικά η αντίστοιχη τάξη του μειωτέου. Τέλος κάνουμε αφαιρέσεις σε κάθε τάξη χωριστά.

Παράδειγμα:

(7 ωρ. 75 λ.)
8 ώρ. 15 λ.
3 ωρ. 30 λ
- --------------
4 ωρ. 45 λ.

Κάνε εξάσκηση στους συμμιγείς ΚΛΙΚ

Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Κάθε υγρό, όταν ηρεμεί, δημιουργεί στο εσωτερικό του πίεση εξαιτίας του βάρους του, που ονομάζεται υδροστατική πίεση.
Το σώμα που είναι βυθισμένο σε κάποιο υγρό, δέχεται σε όλα τα σημεία του μια πίεση από το υγρό.
Πίεση δέχονται επίσης από το υγρό τόσο τα τοιχώματα όσο και ο πυθμένας του δοχείου


Κάθε σημείο του υγρού που βρίσκεται σε ορισμένο βάθος δέχεται πίεση από το υγρό που βρίσκεται πάνω από αυτό και σε αυτό το βάρος του υγρού οφείλεται η υδροστατική πίεση. ΚΛΙΚΗ υδροστατική πίεση εξαρτάται από:
  • το βάθος του σημείου(μεγαλώνει η υδροστατική πίεση όσο πιο μεγάλο είναι το βάθος του σημείου) ΚΛΙΚ , ΚΛΙΚ, ΚΛΙΚ

  • την πυκνότητα του υγρού(μεγαλώνει όσο αυξάνεται η πυκνότητα του υγρού)

Διαδραστική παρατήρηση αυξομείωσης υδροστατικής πίεσης ανάλογα με το βάθος και την πυκνότητα ΚΛΙΚ

Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από:
  • το σχήμα του δοχείου του υγρού
  • τον προσανατολισμό του βυθισμένου σώματος, γιατί τα υγρά σώματα ασκούν την ίδια πίεση προς κάθε κατεύθυνση


Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πονούν τα αυτιά μας όταν κάνουμε βουτιές(ασκείται υδροστατική πίεση στο τύμπανο του αυτιού μας, ανάλογα με το βάθος)

Καταλαβαίνουμε γιατί τα φράγματα κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν παχύτερα τοιχώματα στη βάση από ότι στην κορυφή του(όσο μεγαλύτερο το βάθος, τόσο μεγαλύτερη η υδροστατική πίεση)


Δες και την προσομοίωση δύτη που κινείται οριζόντια κάτω από το νερό, και συγχρόνως ο όγκος των φυσαλίδων με τα αέρια της εκπνοής του αυξάνεται καθώς αυτές ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Φανερώνει επίσης ότι η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με το βάθος. ΚΛΙΚ

Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ


Οι πιο γνωστές γλώσσες που υπήρχαν στο Βυζάντιο ήταν η ελληνική και η λατινική. Και μάλιστα μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κων/πολη η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που επικράτησε έναντι της λατινικής(ιδίως από τα χρόνια του Ιουστινιανού και έπειτα).

Βέβαια πιο απλή γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν σε μικρότερες πόλεις ή ασχολούνταν με το εμπόριο, τη γεωργία, την κτηνοτροφία κλπ(άνθρωποι του λαού) και αλλιώτικη οι μορφωμένοι και κρατικοί υπάλληλοι που ήταν πιο πλούσια και έμοιαζε αρκετά με τα αρχαία ελληνικά.

Στην περίοδο όμως των Μακεδόνων αυτοκρατόρων η γλώσσα απλοποιήθηκε γενικώς από τη στιγμή μάλιστα που και οι νόμοι γράφονταν στα απλά ελληνικά για να γίνονται κατανοητοί από όλους τους ανθρώπους.

Σταδιακά επικράτησε και στα γραπτά η μικρογράμματη γραφή, αφού και λιγότερες δυσκολίες παρουσίαζε(στον τονισμό των λέξεων, για όσους μάθαιναν να διαβάζουν)και λιγότερο χώρο έπιανε(οικονομία στον πάπυρο, που δυσκόλεψε και η εισαγωγή του από την Αίγυπτο μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες). Μάλιστα όσα αρχαία συγγράμματα δεν αντιγράφηκαν με αυτήν, δε διασώθηκαν.

Στα χρόνια της λατινοκρατίας οι λόγιοι της Πόλης άρχισαν και αυτοί να προσαρμόζουν το λόγο τους σε απλά ελληνικά αφού αναγκάστηκαν να σκορπιστούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου εκεί όπου επικρατούσε η απλή και κατανοητή από όλους γλώσσα.

Η απλοποίηση της γλώσσας συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια μέχρι την εποχή των Παλαιολόγων και η γλώσσα πήρε τη μορφή περίπου που έχει σήμερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δες παρακάτω κάποια από τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Γνωρίζεις όλα τα παρακάτω είδη και σε τι χρησιμοποιούνται;Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια(μπλε γραμμή) και ο στόχος που έχει θέσει η Ε.Ε ως το 2010(κόκκινη γραμμή). Τι παρατηρείς;


Πράγματι, παρότι υπάρχει μια μείωση στα τελευταία χρόνια γενικώς των ατυχημάτων(δες και τον παρακάτω πίνακα), τα ατυχήματα θανατηφόρα και μη είναι πολύ περισσότερα από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μάλιστα η χώρα μας κατέχει και τη θλιβερή πρωτιά...
Δες τα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των ατυχημάτων και των παθόντων στην Ελληνική Επικράτεια από το 1990 έως το 2007 ΚΛΙΚ

Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων ισχύουν κάποιοι κανόνες που λέγονται κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αυτοί περιλαμβάνονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(Κ.Ο.Κ.) και ουσιαστικά ρυθμίζουν και προτείνουν τη συμπεριφορά των οδηγών αλλά και των πεζών. Έτσι παίρνονται μέτρα στους δρόμους με πινακίδες σημάτων κυκλοφορίας, φωτεινούς σηματοδότες(φανάρια), διάφορα είδη διαγραμμίσεων κλπ


Δες παρακάτω ορισμένες πινακίδες σήμανσης. Γνωρίζεις τι σημαίνει κάθε σήμα και τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση ο πεζός, ο οδηγός ή ακόμα και ο ποδηλάτης;

Δες και το παρακάτω κόμικ( κλικ πάνω στις εικόνες). Τι δεν τήρησε ο Κώστας και είχε ατύχημα και ποιο παιδί θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις και μικρό "δάσκαλο";Το σχολείο με κατάλληλους εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς, ψυχολόγους αλλά και τη βοήθεια της τροχαίας προσπαθεί με μαθήματα που γίνονται σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και μέσα στην αίθουσα να αποκτήσουν οι μαθητές την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή από μικρή ηλικία.


Δες την καταπληκτική εκπαιδευτική ταινία μικρού μήκους διάρκειας 10 λεπτών "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" που δημιουργήθηκε με αφορμή το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.
Περιέχει πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή μετάβαση προς και από το σχολείο με τα πόδια, με ποδήλατο, με αυτοκίνητο ή με πατίνι.
Στις παρακάτω εικόνες βλέπεις μερικές περιπτώσεις που είναι πιθανόν να συμβεί κάποιο ατύχημα, αφού το παιδί ή τα παιδιά σε κάθε εικόνα κάνουν κάτι λανθασμένο. Επισήμανε ποιο είναι το λάθος σε κάθε περίπτωση.
Πολλές φορές στο δρόμο υπάρχει και τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων, δίνοντας οδηγία με τα χέρια του ή τη θέση του σώματός του. Προσπάθησε να βρεις τι θα κάνουν τα οχήματα σε καθεμιά από τις παρακάτω εικόνες(οι εικόνες του βιβλίου θα σε βοηθήσουν). Δες επίσης και την εικόνα με τη σχολική τροχονόμο. Ποιο το έργο της;Πόσο σημαντικό είναι ιδίως για τις μεγαλουπόλεις;