Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η ταινία της μαθήτριας Μπάντη Αγγελικής για το παραπάνω λογοτεχνικό κείμενο