Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ωραία ταινία που δημιούργησε ο μαθητής Σπύρος Κουσαρίδης για τον ποταμό Ανθεμούντα