Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Μίγματα ονομάζουμε τα υλικά που προκύπτουν από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών.


Μίγματα που εμφανίζουν ομοιογένεια σε όλη τους τη μάζα(δε διακρίνουμε τα συστατικά τους) χαρακτηρίζονται ομογενή ή διάλυμα (π.χ. αρώματα αλκοολούχα ποτά κλπ), ενώ μίγματα που έχουν ανομοιογένεια στη μάζα τους(διακρίνονται τα συστατικά τους) χαρακτηρίζονται ετερογενή (π.χ. χώμα).


Τα μίγματα μπορούν να διαχωριστούν στα συστατικά τους με φυσικές μεθόδους όπως ο βρασμός, η μαγνήτιση, η διήθηση ή φιλτράρισμα, η διαλογή κλπ.
Η αδιάλυτη ουσία που σχηματίζεται σ΄ ένα μίγμα και που μπορεί ν΄ απομακρυνθεί απ΄ αυτό με τη μέθοδο της διήθησης ονομάζεται ίζημα(γι αυτό χρειάζεται ανακίνηση σε συσκευασίες από χυμούς, γάλατα κλπ που κυκλοφορούν στο εμπόριο).


Δες εδώ μεθόδους διαχωρισμού μιγμάτων
Πατάς "start" σε κάθε εικονική πειραματική εφαρμογή.