Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Διαλύματα ή ομογενή μίγματα ονομάζονται τα μίγματα στα αποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους, ακόμα κι αν χρησιμοποιήσουμε μικροσκόπιο.

Η ουσία που διαλύεται ονομάζεται διαλυμένη ενώ εκείνη που διαλύει λέγεται διαλύτης και είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα στο διάλυμα

Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ένα διαλύτη:

Εξαρτάται από την ποσότητα
Εξαρτάται από το είδος του διαλύτη και της διαλυμένης ουσίας

Μεγαλώνει όσο αυξάνεται η θερμοκρασία

Η αδιάλυτη ουσία που αποχωρίζεται από ένα διάλυμα και κατακάθεται στον πυθμένα του δοχείου που το περιέχει, ονομάζεται ίζημα.
Αυτό συμβαίνει όταν σε ένα διάλυμα δεν μπορεί να διαλυθεί περισσότερη ουσία.Το διάλυμα αυτό λέγεται κορεσμένο.

Παρατήρησε τις εικόνες και γράψε, για κάθε περίπτωση, σε ποιο από τα ποτήρια μπορεί να διαλυθεί περισσότερη ζάχαρη. Να αιτιολογήσεις τις απαντήσεις σου.