Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ(ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ)

Γενίτσαροι ασκούμενοι στο τόξο
Γενίτσαροι με επίσημη στολή
 Αντιστοίχιση