Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΡΩΣΙΑ


ΕΛΒΕΤΙΑ

Αντιστοίχισε κράτη και περιοχές της Ευρώπης