Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ (ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ)

Προσπάθησε να ταιριάξεις τα σχήματα. Όταν τα τελειώσεις όλα, πες τι είδους σχήματα υπάρχουν

Τα παραπάνω σχήματα λέγονται δισδιάστατα (2d) γιατί έχουν μόνο 2 διαστάσεις ύψος και μήκος. Τα στερεά σώματα (κύβος, παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα κλπ) λέγονται τρισδιάστατα (3d) γιατί έχουν 3 διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος)

Δες τις 3 διαστάσειςΚάθε στερεό σώμα έχει έδρες (προσόψεις). Η γραμμή στην οποία συναντιώνται οι 2 έδρες λέγεται ακμή.Το σημείο που ενώνονται οι ακμές λέγεται κορυφή.  • Πόσες έδρες έχει ο κύβος; πόσες ακμές και πόσες κορυφές; Σκέψου και για άλλα στερεά

ΚΛΙΚ

Αν ξεδιπλώσουμε τα στερεά σώματα φτιάχνουμε τα αναπτύγματά τους.

Τα τετράγωνα που φτιάχνουν έναν κύβο, τα λέμε έδρες του κύβου. Ο κύβος έχει 6 έδρες.

 Τα ορθογώνια που φτιάχνουν ένα παραλληλεπίπεδο, τα λέμε έδρες. Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει 6 έδρες.

 Τα τρίγωνα που φτιάχνουν μία πυραμίδα, τα λέμε έδρες. Η τετραγωνική πυραμίδα έχει 5 έδρες.

Δες τις έδρες, τις κορυφές, τις ακμές και τα αναπτύγματα του κύβου και της τριγωνικής πυραμίδας

ΚΛΙΚ

 
Και εδώ τα αναπτύγματα κύβου, παραλληλεπιπέδου, τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας

ΚΛΙΚ


Κοίτα παρακάτω τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Πρόσεξε τις έδρες, τις ακμές και την κορυφή που έχουν. Τι είδους πυραμίδα είναι;


Δες τις έδρες μιας τετραγωνικής πυραμίδας

ΚΛΙΚ


...και τις έδρες του κύβου

ΚΛΙΚ


Εντόπισε τα ανπτύγματα που σχηματίζουν κύβο

ΚΛΙΚ