Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της. Η κατανομή του πληθυσμού μάς δείχνει πώς ο συνολικός πληθυσμός διαιρείται ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. Παρατήρησε τον παρακάτω χάρτη:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλες τις περιοχές;(Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα μιας περιοχής τόσο περισσότεροι άνθρωποι ζουν σ' αυτήν)
Σε ποιες περιοχές ζουν οι περισσότεροι Έλληνες; ( Η παρακάτω εικόνα θα σε βοηθήσει να βρεις σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα έχουμε τον περισσότερο πληθυσμό)

Η περιφέρεια πρωτεύουσας, ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας, αλλά λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, στην εικόνα παρουσιάζεται χωριστά. Επειδή όμως ανήκει γεωγραφικά στη Στερεά Ελλάδα, το γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας αποτελεί το 42%(29+13)της συγκέντρωσης του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή περίπου ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένος εκεί!!

Και δεν είναι μόνο αυτό. Από ότι φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού(15,2%) στην δεκαετία 1991-2001. Κάτι που μας κάνει να περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού της περιοχής αυτής στα επόμενα χρόνια, με ότι μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο.

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ακόμα ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού(11,3%)δείχνει και μια μικρή σε έκταση περιοχή της Ελλάδας, η Κρήτη. Αντίθετα, ίσες σε έκταση περιοχές όπως η Ήπειρος, παρουσιάζουν μικρή αύξηση(3,7%).

Από ποιους παράγοντες λοιπόν μπορεί να οφείλεται η αύξηση και η συγκέντρωση πληθυσμού σε μια περιοχή;
Παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό των κατοίκων μιας περιοχής είναι το κλίμα, η γεωγραφική θέση της, η δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας(γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός), η καλύτερη εκπαίδευση, η παροχή ιατρικής περίθαλψης, οι δυνατότητες καλύτερης ψυχαγωγίας, οι καλύτερες συγκοινωνίες κλπ.
Χρέος της πολιτείας είναι να βοηθά τις "προβληματικές"περιοχές περισσότερο από τις αναπτυγμένες, να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τις μεγάλες πόλεις σε μικρές επαρχιακές με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει δηλαδή να φροντίσει για την αποκέντρωση της χώρας μας.
Οι περιοχές, όπως είπαμε παραπάνω της Ηπείρου, που έχουν αρκετά μεγάλη έκταση και μικρό πληθυσμό λέγονται αραιοκατοικημένες και οι υπόλοιπες πυκνοκατοικημένες. Συνήθως οι πρώτες είναι οι ψυχρές και ορεινές περιοχές και οι δεύτερες οι πεδινές και παραθαλάσσιες.
Ο αριθμός των κατοίκων που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο γης, ονομάζεται πυκνότητα ενός τόπου και αποτελεί το πηλίκο του πληθυσμού μιας περιοχής προς την συνολική επιφάνεια αυτής.
Στον παρακάτω πίνακα δες ποια περιοχή είναι με διαφορά η πιο πυκνοκατοικημένη της Ελλάδας.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Δες τον παρακάτω χάρτη και γράψε σε ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού(με σκούρο πράσινο, οι πιο πυκνοκατοικημένες)