Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Οι δήμοι εξυπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών τους σε ότι δε μπορούν οι ίδιοι να ικανοποιήσουν(ύδρευση, καθαριότητα δρόμων κλπ)
Υπάρχουν όμως και έργα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει ούτε ο Ο.Τ.Α. και έτσι το βάρος πέφτει στο κράτος.
Κατ' αρχήν με τους νόμους ρυθμίζει την συμπεριφορά των ανθρώπων αλλά και φροντίζει την ασφάλεια αυτών. Εξασφαλίζεται βέβαια ακόμα η ελευθερία και η δημοκρατία.
Οι ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν την εσωτερική τάξη αλλά και την εξωτερική ασφάλεια.
Οι ένοπλες δυνάμεις είναι οι στρατιωτικές δυνάμεις που διαθέτει η Ελλάδα και περιλαμβάνουν (ιεραρχικά)

το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.
Το προσωπικό του Ελληνικού Στρατού αποτελείται από έμμισθους επαγγελματίες στρατιωτικούς και από στρατεύσιμους που υπηρετούν τη θητεία τους, στους οποίους αποδίδεται ένα συμβολικό ποσό για τη προσφορά τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ελλάδας, η εξασφάλιση του εθνικού της χώρου, και η αποφασιστική τους συμβολή στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της χώρας.
Σε ειρηνική περίοδο οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ως κύρια έργα:

  • Τη συνεχή επαγρύπνηση για την ασφάλεια του εθνικού χώρου.
  • Τη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών, καθώς και την εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης αντίδρασης.
  • Τη συνεισφορά στη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη.
  • Τη συμβολή σε δραστηριότητες κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η αστυνομία

έχει ως αποστολή:

  • την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
  • την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
Επίσης το κράτος φροντίζει με μεγάλα έργα να βελτιώσει τη ζωή και την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Και μπορεί να είναι διάφορα έργα, είτε λέγεται κατασκευή

μεγάλων δρόμων, φραγμάτων, εργοστασίων, άρδευσης, νοσοκομεία, σχολεία κλπ

Σημαντική θέση κατέχει και η μέριμνα που πρέπει να δείχνει το κράτος όσο αφορά την οικονομική κατάσταση των πολιτών του. Συγκεκριμένα τους παρέχεται σύνταξη γήρατος ή θανάτου, επιδόματα ανεργίας οικογενειακά επιδόματα καθώς και δωρεάν κατοικίες, παιδικές κατασκηνώσεις, ορφανοτροφεία άσυλα κλπ. Πρέπει δηλαδή να προσπαθεί όσο μπορεί να μειώνει την οικονομική ανισότητα των πολιτών όσο και αυτό δύσκολο και ακατόρθωτο να μοιάζει.
Κύρια θέση πρέπει να κατέχει σε ένα κράτος η μέριμνα για τη

δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία.
Γι αυτό το λόγο πρέπει να προσπαθεί να κτίζει ολοένα καινούρια νοσοκομεία,
κέντρα Υγείας,
να διορίζει περισσότερους γιατρούς ιδίως σε επαρχιακές πόλεις και ακριτικές περιοχές.
Tο κτίσιμο νέων σύγχρονων σχολείων, ο εξοπλισμός τους με σύγχρονο υλικό και η πλήρης κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να είναι πρώτο μέλημα κάθε κυβέρνησης.
"Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο" έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής
Ακόμα το κράτος προσφέρει και καλές υπηρεσίες στους πολίτες για να κάνει ανετότερη και ευκολότερη τη ζωή τους όπως

ο Ο.Τ.Ε., η Δ.Ε.Η., ο Ο.Σ.Ε. κλπ
Τέλος το κράτος διαχειρίζεται τις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας δηλαδή τις σχέσεις με άλλους λαούς με διάφορους τρόπους(συμφωνίες κατασκευής μεγάλων έργων, ασφαλής διέλευση εμπορικών φορτηγών κλπ)