Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ

Όπως τα στερεά και υγρά έτσι διαστέλλονται και συστέλλονται και τα αέρια. Μόνο που τα αέρια διαστέλλονται και συστέλλονται πολύ περισσότερο από τα υγρά και τα στερεά όταν απορροφούν θερμότητα (τα υγρά περισσότερο από τα στερεά, είπαμε)
Αυτό συμβαίνει γιατί τα μόρια ενός αερίου μπορεί να κινούνται πολύ πιο άτακτα όταν η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται και έτσι προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερο χώρο(όγκο) για την κίνησή τους.
ΔΕΣ ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΒΓΟ
video

Όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαστολή του όγκου του αερίου
video

Αν ένα φουσκωμένο μπαλόνι το αφήσουμε μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο το χειμώνα, ο αέρας θα ελαττώσει τον όγκο του και το μπαλόνι θα συρρικνωθεί, γιατί συστέλλεται. Το αντίθετο γίνεται σε αύξηση της θερμοκρασίας

video

Σε αντίθεση με τα στερεά και τα υγρά όλα τα αέρια διαστέλλονται και συστέλλονται σχεδόν το ίδιο στην ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας. Όταν ένα αέριο διαστέλλεται η πυκνότητά του ελαττώνεται γιατί η ίδια μάζα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί στις μεζονέτες ο πάνω όροφος είναι πάντοτε θερμότερος από τους άλλους.


Η διαστολή των αερίων παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη φύση, γιατί σε αυτήν οφείλονται τα ρεύματα που δημιουργούνται μέσα στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ο άνεμος, ο οποίος επηρεάζει τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής
video

Η Συστολή και Διαστολή των σωμάτων με μια εικόνα
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ