Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική με την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της(ημερονύκτιο) και την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο(έτος).


Τα μικρά χρονικά διαστήματα τα χωρίζουμε σε ώρα(ώρ), λεπτό(λ.) και δευτερόλεπτο(δ.)Έχουμε: 1 ώρ. = 60 λ. και 1 λ. = 60 δ. και όμοια 1λ. = 1/60 ώρ. και 1 δ. = 1/60 λ.
Τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τα μετράμε με την ημέρα ( = 24 ώρ.) και τα πολλαπλάσιά της:
την εβδομάδα(= 7 ημέρες), το μήνα(= 30 ημέρες) και το έτος(= 12 μήνες ή 360 ημέρες)
Για ακόμα μεγαλύτερες χρονικές περιόδους έχουμε τον αιώνα(= 100 έτη) και τη χιλιετία(= 1000 έτη)
Τις ώρες μπορούμε να τις εκφράσουμε με 12ωρο ή 24ωρο τρόπο. Όταν κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε ώρες τις εκφράζουμε με 24ωρο τρόπο.
Οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι συμμιγείς αριθμοί. Π. χ.
9:25 = 9 ώρες και 25 λεπτά
28 Οκτωβρίου 1940 = 1940 έτη 10 μήνες 28 ημέρες