Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 1.000.000.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

Μπορούμε να γράψουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό με διαφορετικούς τρόπους:

  • Με λέξεις: π. χ. ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια
  • Με ψηφία: π. χ. 1.156.000.000
  • Με ψηφία και με λέξεις: π. χ. 1 δισ. 156 εκατ.
  • Με δεκαδικούς: π. χ. 1,156 δισ.
Μπορούμε να ελέγξουμε τη γραφή ενός μεγάλου αριθμού χρησιμοποιώντας τον άβακα όπου φαίνονται εύκολα οι αξίες των αριθμών ανάλογα με την θέση τους. Μάλιστα έτσι μπορούμε να τους συγκρίνουμε και εύκολα, ξεκινώντας από τα αριστερά των αριθμών και κοιτώντας ψηφίο - ψηφίο.

Παρατήρησε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες. Τους αριθμούς απόστασης των πλανητών από τον ήλιο, διέταξε τους σε αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια κάνε το ίδιο και για την απόστασή τους από τη γη.