Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στην παρακάτω εικόνα βλέπεις παραδοσιακά παιχνίδια. Πού παίζονταν συνήθως αυτά; Πού παίζονται αυτά συνήθως σήμερα;Με τον όρο λαχνίσματα ονομάζονται παιδικά κυρίως τραγούδια που λέγονται πριν την έναρξη ομαδικών παιχνιδιών προκειμένου να καθορισθεί με κλήρο ("λαχνός") ο πρώτος που θα αρχίσει το παιχνίδι.
Μετά το ερώτημα "Να τα βγάλουμε" κάποιο παιδί κάνει τη "μάνα" και αφού τα υπόλοιπα κάνουν κύκλο, η μάνα αρχίζει το τραγούδι. Είναι διαδεδομένα σε πολλά μέρη της Ελλάδας και τα περισσότερα παρόλο που είναι ακαταλαβίστικα, ακούγονται θαυμάσια από τα παιδιά που τα διαδίδουν στα μικρότερα. Σημαντικότερα είναι:
"Α μπε μπα μπλομ", "Άκατα μάκατα", "Ένι μένι", "Μαριάμ" κλπ
Ο Βασιλιάς


Τα παιδιά "τα βγάζουν" κι ένας τους γίνεται βασιλιάς. Ο βασιλιάς κάθεται κάπου, ενώ οι άλλοι απομακρύνονται για να διαλέξουν ποιο επάγγελμα θα παραστήσουν και με ποιες κινήσεις. Όταν τελειώσουν επισκέπτονται τον βασιλιά και ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

- Βασιλιά, βασιλιά με τα 12 σπαθιά, τι δουλειά;
- Τεμπελιά!
- Και τα ρέστα;
- Παγωτά.
- Είπε η γιαγιά να μας κάνεις μια δουλειά.
- Τι δουλειά;
Τότε τα παιδιά κάνουν τις κινήσεις του επαγγέλματος που διάλεξαν. Αν ο βασιλιάς το καταλάβει, το φωνάζει και κυνηγάει να πιάσει ένα παιδί που γίνεται βασιλιάς. Αν δεν το καταλάβει, ξανακάθεται και τα παιδιά μιμούνται κάτι άλλο.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ
 Για τις εγκλίσεις των ρημάτων μπορείς να τις ξαναθυμηθείς από εδώ

ΑΣΚΗΣΗ

 Λέω τις παρακάτω οδηγίες και με άλλους τρόπους, όπως στο παράδειγμα:
 

Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε αλκοόλ.
Να μην οδηγείτε ...........................................
Μην οδηγείτε ................................................
Δε χρησιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγούμε.
Να μη χρησιμοποιείτε .....................................
Μη χρησιμοποιείτε ..........................................
Δεν ενοχλούμε τον οδηγό.
............................................................................
............................................................................
Τηρούμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
.............................................................................
.............................................................................
ΠΩΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Όταν περιγράφουμε παιχνίδια, ώστε να μας καταλάβουν οι άλλοι και να παίξουν σωστά πρέπει:
  • Να είμαστε ακριβείς χρησιμοποιώντας λέξεις που ταιριάζουν
  • Να δίνουμε τις οδηγίες βήμα βήμα και με τη σωστή χρονική σειρά ( χρονική ακολουθία των γεγονότων)
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αόριστο προστακτικής ή αόριστο υποτακτικής (για να τους πούμε τι να κάνουν) ή ενεστώτα οριστικής (σαν να περιγράφουμε τώρα σε κάποιον τι να κάνει)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Διάλεξε ένα από τα παρακάτω παραδοσιακά παιχνίδια. Διάβασε πώς παίζονται (αν δεν τα ξέρεις) και δώσε οδηγίες σε κάποιον πώς θα παίξει σωστά το παιχνίδι που διάλεξες


Αποθήκευσε το έγγραφο στον υπολογιστή σου, συμπλήρωσε τις οδηγίες της συνταγής με τα ρήματα στο β' πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου και στείλε το έγγραφο με mailΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ

Συλλαβισμός λέγεται ο χωρισμός των λέξεων σε συλλαβές, με βάση κάποιους κανόνες, οι οποίοι είναι:
  • δύο συνεχόμενα φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά. Π.χ. α-έ-ρας,νέ-ος, Ι-ό-νιο, κ.λ.π.
  • ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. Π.χ. Πα-ρά-θυ-ρο, σο-κο-λά-τα, δύ-να-μη,κ.λ.π.
  • δυο όμοια σύμφωνα χωρίζονται. Π.χ. γράμ-μα, γει-τό-νισ-σα, κ.λ.π.
  • δυο ή τρία διαφορετικά σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, δεν χωρίζονται και συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, αν αρχίζει Ελληνική λέξη από αυτό το συνδυασμό γραμμάτων, ενώ χωρίζονται αν δεν αρχίζει Ελληνική λέξη. Π.χ. αρ-νί, α-κτή, εκ-δρο-μή, Α-πρί-λης, κ.λ.π.
  • τα δίψηφα φωνήεντα αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, οι δίφθογγοι αϊ, άη, όι, όη, και οι καταχρηστικοί δίφθογγοι ια, ιο, οιο, ειο, υος, ιου, δεν χωρίζονται στο συλλαβισμό. Π.χ. εί-μαι, τοί-χος, αύ-ρα, ναύ-της, αη-δό-νι, ά-δειο, χάι-δε-μα, για-γιά, γυα-λί, δου-λειά, πιά-νο,κ.λ.π.