Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια απλή φωτογραφική μηχανή με τον εξής τρόπο:

  • Παίρνουμε ένα παραλληλόγραμμο κουτί από χοντρό χαρτόνι και αφαιρούμε το καπάκι
  • Στο κέντρο σε μια από τις μικρές πλευρές του κάνουμε μια μικρή τρύπα
  • Στην απέναντι μικρή πλευρά ανοίγουμε ένα "παράθυρο"
  • Στο εσωτερικό του κουτιού παράλληλα με τις πλευρές βάζουμε ένα ρυζόχαρτο που παίζει το ρόλο του πετάσματος(οθόνης)
  • Κλείνουμε το καπάκι του, ώστε να μην εισέρχεται καθόλου φως, εκτός από τη μικρή τρύπα και το παράθυρο
Αν από το μεγάλο παράθυρο δούμε προς ένα φωτεινό αντικείμενο(καλό θα ήταν να είμαστε σε σκοτεινό μέρος), θα δούμε το αντικείμενο αυτό να αποτυπώνεται πάνω στο ρυζόχαρτο, ανάποδα. Δηλ. το πάνω - κάτω και το δεξιά - αριστερά.
Η εικόνα που σχηματίζεται στο ρυζόχαρτο λέγεται είδωλο του αντικειμένου.
Η εξήγηση είναι στο ότι η κίνηση του φωτός διαδίδεται ευθύγραμμα. Έτσι οι ακτίνες που ξεκινούν από το πάνω μέρος του αντικειμένου καταλήγουν στο κάτω μέρος του ρυζόχαρτου και το αντίθετο. Έτσι το αντικείμενο σχηματίζεται ανάποδα.Η ποιότητα του ειδώλου εξαρτάται από το μέγεθος της τρύπας. Όσο μεγαλώνει η τρύπα το είδωλο γίνεται πιο φωτεινό, αλλά θολό. Αντίθετα, όσο μικρότερη η τρύπα τόσο λιγότερο φωτεινό αλλά με μεγαλύτερη ευκρίνεια.
Τη δουλειά της τρύπας στη φωτογραφική μηχανή κάνει το διάφραγμα ή φωτοφράκτης ή ίριδα. Ανάλογα με το φως που επικρατεί ρυθμίζουμε το διάφραγμα και το χρόνο που θα μείνει ανοικτό.(λίγο χρόνο ανοικτό, αν το αντικείμενο είναι φωτεινό, περισσότερο αν είναι λιγότερο φωτεινό)Η ευκρίνεια του ειδώλου βελτιώνεται σε μια φωτογραφική μηχανή τοποθετώντας συγκλίνοντες φακούς μπροστά από την τρύπα της μηχανής. Μετακινώντας το φακό, το είδωλο γίνεται είτε πιο θολό είτε πιο καθαρό. Όταν η μηχανή "εστιάσει" σωστά τότε το είδωλο έχει τη μεγαλύτερη ευκρίνεια και "καθαρότητα".


Διαδραστικό

ΚΛΙΚ

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές διαφέρουν από τις απλές στο ότι δε χρησιμοποιούν φιλμ αλλά μια επιφάνεια η οποία καταγράφει τις πληροφορίες της εικόνας με ψηφιακό τρόπο, αποθηκεύονται στη μνήμη της μηχανής και μπορούν να αναπαραχθούν σε Η/Υ ή τηλεόραση ή να εκτυπωθούν.Δες την ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής ΚΛΙΚ


Η πρώτη φωτογραφία(1948)