Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΜΕΤΡΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑΤο 1992 στο Μάαστριχ πάρθηκε η απόφαση να υιοθετηθεί ένα κοινό νόμισμα. Από τότε η Ε.Ο.Κ. αναφέρεται ως Ε.Ε. Το 1995 το ενιαίο νόμισμα ονομάστηκε "Ευρώ". Από το 2002 αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του Ευρώ στις συνδιαλλαγές μας. Το σύμβολο αυτό δημιουργήθηκε παίρνοντας ως βάση το πρώτο γράμμα της λέξης Ευρώπη δηλ. το γράμμα "ε", στο οποίο προστέθηκαν δύο οριζόντιες γραμμές(€). Οι γραμμές αυτές συμβολίζουν τη σταθερότητα του νέου νομίσματος και έχουν ως πρότυπο το σύμβολο του δολαρίου "$".Τρία μέλη - κράτη της Ε.Ε. διατηρούν προσωρινά το εθνικό τους νόμισμα: η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία και η Δανία) Η κοινή όψη των κερμάτων είναι δημιούργημα ενός Βέλγου καλλιτέχνη, του Λικ Λικς.
Τα 7 χαρτονομίσματα είναι όμοια σε όλες τις χώρες και έχουν διαφορετικό χρώμα: γκρι, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο και μοβ. Απεικονίζουν πύλες, παράθυρα και γέφυρες από διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις ώστε να μην υπάρχουν διαφωνίες από τα κράτη - μέλη της Ένωσης. Η πύλη και το παράθυρο συμβολίζει το ανοικτό πνεύμα και την είσοδο σε μια νέα εποχή και η γέφυρα συμβολίζει τους δεσμούς ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
Επίσης υπάρχει σε κάθε χαρτονόμισμα χάρτης της Ευρώπης και τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής κοινότητας.
Υπάρχουν 8 κέρματα των 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 Ευρωσέντς (Λεπτών) και 1 , 2 Ευρώ.
Τα κέρματα έχουν μια Ευρωπαϊκή και μια Εθνική όψη. Η κοινή όψη των κερμάτων αντιπροσωπεύει τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο εγκάρσιες γραμμές όπου εμφανίζονται τα αστέρια της Ευρωπαϊκής σημαίας.
Όλα τα κέρματα φέρουν την Ευρωπαϊκή τους όψη ίδια. Η Εθνική όψη ποικίλει από χώρα σε χώρα , ωστόσο όλα τα κέρματα Ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της ζώνης Ευρώ.
Το κοινό νόμισμα καθιστά ευκολότερη την εξαγωγή και προώθηση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ευκολότερα, η ποιότητα και οι τιμές των προϊόντων βελτιώνονται καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης των προϊόντων με άλλες χώρες.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ(παρατήρησε και τις τελευταίες μεταβολές στα "γραφήματα")


ΚΑΝΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΛΙΚ

Πώς βρίσκουμε τον τόκο;

Ο δάσκαλός μας πήρε δάνειο από Τράπεζα 30.000 € με επιτόκιο 6% το χρόνο. Πόσο θα πληρώσει έπειτα από ένα χρόνο;

Λύση: 6 /100 * 30.000 = 6 * 30.000 / 100 = 180.000 / 100 = 1.800 € (τόκο) Άρα θα πληρώσει μετά από ένα χρόνο 30.000 + 1.800 = 31.800 €
  • Τα προβλήματα τόκου μπορούν να λυθούν με αναλογία, με απλή μέθοδο των τριών ή αναγωγή στη μονάδα