Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΓΩΝΙΕΣΜπορούμε να σχεδιάσουμε γωνίες στο μέγεθος που εμείς θέλουμε χρησιμοποιώντας το χάρακα και το μοιρογνωμόνιο:
  • Με το χάρακα χάραξε μια ημιευθεία Αχ
  • Βάλε το μοιρογνωμόνιο έτσι ώστε το κέντρο του να είναι στο Α και η Αχ να περνάει από το 0(μοίρες).Σημείωσε ένα σημείο όπου θέλεις π.χ. στο 70 (μοίρες)
  • Με το χάρακα τώρα χάραξε την ημιευθεία ΑΒ. Η γωνία που σχηματίστηκε θα είναι 70 μοίρες
Δες πώς σχηματίζουμε γωνίες ΚΛΙΚ. Κάνε και συ το ίδιο και φτιάξε μια οξεία γωνία

Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180 μοίρες

ΚΛΙΚ ( πάτησε start και όποτε θέλεις stop και θα δεις το σύνολο των γωνιών ότι είναι πάντα 180 μοίρες)

Το άθροισμα το διαπιστώνουμε εύκολα αν κόψουμε τις γωνίες του και τις τοποθετήσουμε τη μία δίπλα στην άλλη(με τις κορυφές τους)

ΚΛΙΚ(κάτω κάτω πάτησε το go και συνέχεια next)


ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΛΙΚ

Το άθροισμα των γωνιών ενός τετραπλεύρου είναι 360 μοίρες  • Χαράζουμε τη διαγώνιο ΑΓ από την κορυφή Α
  • Παρατηρούμε ότι σχηματίζονται δύο τρίγωνα
  • Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των τριγώνων
  • επί 180 μοίρες( 180 . 2 = 360)
ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΛΙΚ