Τρίτη 21 Απριλίου 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΗΧΟΣ"

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ:

Στις σκληρές και …………… επιφάνειες το ηχητικό κύμα αλλάζει ………………………. Το φαινόμενο αυτό το ονομάζουμε …………………
Σε ένα φαράγγι θα ακούσουμε τα λόγια μας να …………………
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται …………………
Τα ………………. και ………………….. υλικά απορροφούν τον ήχο. Στην καθημερινή μας ζωή ο ενοχλητικός ήχος λέγεται …………… Το όργανο της ακοής λέγεται …………… και αποτελείται από το ……………….., το ……………….. και το ………………………
Τα σώματα που παράγουν ήχο λέγονται ………………… …………….
2. Απάντησε με ένα ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ
  • Ο ήχος μεταδίδεται στο κενό (……………)
  • Ο ήχος είναι αποτέλεσμα παλμικών κινήσεων (…………..)
  • Ο άνθρωπος ακούει ήχους από 16 μέχρι 20000 hertz (………)
3. Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Γιατί σε κατοικημένες περιοχές έχουμε λιγότερη ηχορύπανση, όταν υπάρχουν πολλά δένδρα;
............................................................................
β) Γιατί όταν θέλουμε να μας ακούσει κάποιος που είναι μακριά, κάνουμε ένα χωνί μπροστά στο στόμα με τις παλάμες των χεριών μας;
............................................................................
γ) Να αναφέρεις τα βασικά μέρη του ανθρώπινου αυτιού με τη σειρά που τα συναντά ο ήχος.
..........................................................................
δ) Η πολιτεία έχει καθιερώσει ώρες κοινής ησυχίας. Τι σημαίνει αυτό και ποιες ώρες είναι αυτές;
........................................................................
ε) Να αναφέρεις τρεις πηγές ηχορύπανσης και να προτείνεις αντίστοιχα τρόπους ηχοπροστασίας για καθεμιά
........................................................................