Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΟ Ιωάννης Η' πέθανε χωρίς να λυθεί το ζήτημα της ένωσης των εκκλησιών. Μάλιστα είχε φθάσει σε σημείο να πάει με πολυπληθή συνοδεία στον Πάπα και να ζητήσει τη βοήθειά του καθώς επίσης και να υπογράψει στη σύνοδο Φεράρας - Φλωρεντίας την ένωση των δύο εκκλησιών, γεγονός που αναζωπύρωσε στο βυζαντινό λαό τα χάσμα μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικώνΔιάδοχός του ορίστηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, δεσπότης του Μιστρά.


Όταν ήρθε στην Πόλη συνάντησε πολλές δυσκολίες. Έτσι οι πρώτες του ενέργειες ήταν:
  • Ζήτησε ειρήνη από το σουλτάνο Μουράτ Β'

  • Συνεργάστηκε με ενωτικούς και ανθενωτικούς, για να επιφέρει ξανά την ενότητα στο λαό.

  • Εξόπλισε τη φρουρά της Πόλης και έκλεισε τον Κεράτιο κόλπο με αλυσίδα.

  • Ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα, για να συλλειτουργήσουν με ορθόδοξους στην Αγία Σοφία

  • Ζήτησε βοήθεια για την άμυνα από τους ξένους που κατοικούσαν στην Πόλη
Όμως η βοήθεια που στάλθηκε ήταν μόνο λίγα πλοία και μαχητές από τους Βενετούς και 700 Γενουάτες με αρχηγό τον Ιουστινιάνη

Οι συνολικοί υπερασπιστές της Πόλης ήταν περίπου 10.000 άνδρες.

Και ενώ η διαμάχη των ανθενωτικών και ενωτικών είχε ηρεμήσει, η παρουσία καθολικών ιερέων στην Αγία Σοφία(1452) δημιούργησε νέα ένταση

Ο Μωάμεθ Β', γιος και διάδοχος του Μουράτ Β', έβαλε στόχο την άλωση της Πόλης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(EMAIL)

Διαπίστωσες στο μάθημα ότι ο θρησκευτικός φανατισμός μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών δεν επέτρεψε να ενωθούν ορθόδοξοι και καθολικοί και ίσως έτσι να σωνόταν η Πόλη.

α) Προσπάθησε να θυμηθείς άλλα παραδείγματα θρησκευτικού φανατισμού στην ιστορία του Βυζαντίου


β) Στη σημερινή Ελλάδα ποιες μορφές φανατισμού παρατηρούμε στην καθημερινή ζωή;