Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Ελλάδας διαμορφώνει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που καθορίζουν τον τρόπο ζωής. Τα διαφορετικά προβλήματα και οι ανάγκες που δημιουργούνται αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση(πολιτεία)
Υπάρχουν τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης: Ο.Τ.Α., νομοί, περιφέρειες.
Οι δήμοι και οι κοινότητες αποτελούν τους Ο.Τ.Α.(Οργανι
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Επικεφαλής είναι οι δήμαρχοι ή οι κοινοτάρχες και τα αντίστοιχα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια που εκλέγονται από τους κατοίκους. Ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων.

Δες εδώ το δήμο Θέρμης. Επέλεξε αριστερά την καρτέλα "Ταυτότητα του δήμου" και δες τα δημοτικά διαμερίσματα που περιλαμβάνει καθώς και ποια από αυτά ήταν παλιά και ποια νέα.

Οι νομοί αποτελούνται από τους δήμους μιας μεγάλης περιοχής. Επικεφαλής είναι οι νομάρχες που μαζί με τα νομαρχιακά συμβούλια που εκλέγονται από τους κατοίκους, προσπαθούν να λύσ
ουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νομός

Ξαναθυμίσου από εδώ πώς διοικούνται οι πόλεις και τα χωριά και από εδώ πώς ο δήμος βοηθά στην καθημερινή μας ζωή ( Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή).

Οι περιφέρειες αποτελούνται από νομούς με κοινά χαρακτηριστικά. Επικεφαλής καθεμιάς από τις 13 περιφέρειες στις οποίες είναι χωρισμένη η Ελλάδα, είναι ο περιφερειάρχης που διορίζεται από το κράτος.

Το 1997 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους Ο.Τ.Α. γνωστό
με το όνομα "Καποδίστριας". Πολλοί δήμοι και κοινότητες ενώθηκαν σε μεγαλύτερους. Οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στο χωρισμό αυτών ήταν η ιστορία του τόπου, η γεωγραφική θέση, η έκταση και ο πληθυσμός κλπ. Κάποιες κοινότητες παρέμειναν ανεξάρτητες εξαιτίας ιστορικών ή φυσικών και πολιτισμικών λόγων.

Δες τα παρακάτω βίντεο. Σκέψου ποιοι αρμόδιοι είναι υπεύθυνοι για το κάθε πρόβλημα. Πρότεινε λύσεις...