Κυριακή 26 Απριλίου 2009

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε δύο ετερώνυμα κλάσματα, αν τα μετατρέψουμε πρώτα στα ισοδύναμά τους ομώνυμα με κοινό παρονομαστή το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών τους, ή οποιοδήποτε άλλο κοινό πολλαπλάσιο.

Για τη διαδικασία αυτή κάνουμε τα παρακάτω:

  • βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών τους
  • το διαιρούμε με τους παρονομαστές και
  • πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος(αριθμητή και παρονομαστή)με το αντίστοιχο πηλίκο
Παράδειγμα

Έχουμε τα κλάσματα 1/2 και 2/3(το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι το 6. Και επειδή 6:2=3 και 6:3=2)έχουμε:

1/2 , 2/3 = 1.3/2.3, 2.2/3.2 = 3/6 , 4/6 και άρα 1/2 <2/3

Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ομώνυμα κλάσματα απλά προσθέτουμε ή αφαιρούμε τους αριθμητές και παρονομαστές αφήνουμε τους ίδιους
Όταν τα κλάσματα είναι ετερώνυμα κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία αφού όμως πρώτα τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα όπως αναφέραμε παραπάνω
Όταν τα κλάσματα είναι μεικτοί αριθμοί :
ή μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα και κάνουμε την ανάλογη πράξη(π. χ. 1 3/4 + 1 2/5 = 7/4 + 7/5 = 7.5/4.5 + 7.4/5.4 = 35/20 + 28/20 = 63/20 = 3 3/20)
(Ξαναθυμίσου πώς μετατρέπουμε μεικτό σε κλάσμα:)ή προσθέτουμε ή αφαιρούμε χωριστά τους ακέραιους και χωριστά τα κλάσματα( π. χ. 1 3/4 + 1 2/5 =1+1=2, 3.5/4.5 + 2.4/5.4 = 15/20 + 8/20 = 23/20 = 3 3/20)

Προσπάθησε να κάνεις τις αφαιρέσεις των ετερώνυμων κλασμάτων(να κάνεις και απλοποίηση αν χρειάζεται) ΚΛΙΚ

Κάνε και από εδώ προσθέσεις και αφαιρέσεις ΚΛΙΚ