Κυριακή 26 Απριλίου 2009

ΚΟΙΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ, Ε.Κ.Π.-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Βρες 3 αριθμούς που έχουν:
  • Ε.Κ.Π. τον αριθμό 20
  • Ε.Κ.Π. μικρότερο από τον αριθμό 20
2. Βρες το λάθος(με το νου) και διόρθωσε το:
  • Κ.Π.(4,5,20)=20,40,50,80,100
  • Κ.Π.(5,50,500)=500,5000
  • Ε.Κ.Π.(30,40,120)=240
  • Ε.Κ.Π.(20,100,200)=1000
3. Η Ε΄τάξη ενός σχολείου έχει τόσους μαθητές, που αν ο δάσκαλος τούς παρατάξει ανά 4 ή 6 ή 8, δεν περισσεύει κανείς. Πόσους, το λιγότερο, μαθητές έχει αυτή η τάξη;
Από εδώ μπορείς να ξαναθυμηθείς για τα Κοινά πολλαπλάσια και το Ε.Κ.Π ΚΛΙΚ