Τρίτη 28 Απριλίου 2009

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αρκτικόλεξο ή Ακρωνύμιο ονομάζεται ο σύντομος τρόπος γραφής που παράγεται από τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων μιας φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά) και γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα. Η λέξη αρκτικόλεξο προέρχεται από τις λέξεις αρκτικός (που σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή) και λέξη.
Η χρήση ακρωνύμιων ξεκίνησε κυρίως από τις ανάγκες εξοικονόμησης χώρου στον τύπο αλλά και χρόνου στον λόγο (π. χ. το ακρωνύμιο Δ.Σ που σημαίνει Διοικητικό Συμβούλιο συνήθως διαβάζεται ως δου σου). Πολλές φορές το αρκτικόλεξο, για λόγους ευκολότερης ή πιο εύηχης προφοράς, περιλαμβάνει εκτός από τα αρχικά γράμματα μιας συστατικής λέξης και φωνήεντα που ακολουθούν, π. χ. ΠΡΟ.ΠΟ. Παρόλο που το ορθό είναι να χρησιμοποιείται τελεία μετά το αρχικό γράμμα κάθε λέξης ή συλλαβής, πολλές φορές για λόγους ευκολίας η τελεία παραλείπεται.
Παραδείγματα
Ο.Τ.Ε. - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Δ.Ε.Η. - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Συντομογραφία είναι η γραφή λέξεων ή φράσεων σε μικρότερη μορφή, παραλείποντας τμήματος ή τμημάτων των λέξεων χάριν συντομίας και οικονομίας χώρου.
Κάποιες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται καθολικά και δεν χρειάζονται επεξήγηση. Ειδικά σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες που γράφονται σε χαρτί η χρήση συντομογραφιών είναι απαραίτητη και συνήθως διευκρινίζεται στις πρώτες σελίδες.

Παραδείγματα
π. χ. - παραδείγματος χάριν
ΒΔ - Βορειοδυτικό
βλ. - βλέπε

Δες εδώ τα κυριότερα αρκτικόλεξα ΚΛΙΚ

Μια πρωτότυπη online βάση δεδομένων όπου καταγράφονται συστηματικά ελληνικά (και ξένα, σχετιζόμενα με τα ελληνικά) ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα και σύμβολα δημιούργησε η ομάδα βιβλιοθηκονόμων e-scriptorum. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου http://www.asas.gr/Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Φόρμα Αναζήτησης για να βρουν το λήμμα που τους ενδιαφέρει ή να δουν όλα τα λήμματα κατά κατηγορίες