Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 10


Και στις δυνάμεις με βάση το 10, πάλι ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές θα επαναληφθεί το 10 ή πόσα 0 θα βάλουμε μετά το 1 π. χ. 103 = 10 × 10 × 10 = 1.000

Πρόσεξε το παρακάτω παράδειγμα:
5000 = 5 × 1000 = 5 × 103

Ο αριθμός 5000 μετατρέπεται σε γινόμενο του αριθμού 5 με το 1000 που με τη σειρά του μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη του 10 (103)

Πρόσεξε επίσης ότι υπάρχει και ένα τέχνασμα όταν θες να βρεις ένα γινόμενο δεκαδικού αριθμού με δύναμη του 10

Έστω ότι θες να βρεις πόσο είναι το 1,35 Χ 104

Μπορείς βέβαια να το υπολογίσεις ως 1,35 × (10 × 10 × 10 × 10 ) = 1,35 × 10.000 = 13.500

Είναι πιο εύκολο όμως, αρκεί να σκεφτείς να "μετακινήσεις την υποδιαστολή 4 δεκαδικά ψηφία προς τα δεξιά" ως εξής:

1,35 / 13,5 / 135, / 1350, / 13500,


Δες στο παρακάτω βίντεο ένα μαγικό ταξίδι από το 1 μ. ως τα 10.000.000 χλμ( με τη μορφή δυνάμεων) στο σύμπαν και από εκεί ξανά πίσω και ως το DNA και την κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα κύτταρο φύλλλου
Δες τώρα και κάτι ανάλογο διαδραστικά( επέλεξε πρώτα Table και στη συνέχεια Viewer για να δεις με zoom όλη τη διαδικασία)

ΚΛΙΚ