Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις είναι εξαρτημένες και φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρότασης που προηγήθηκε.
Εισάγονται με τους συνδέσμους ώστε, ως, που και με τις φράσεις ώστε να, που να, με αποτέλεσμα να και χωρίζονται συνήθως από την ανεξάρτητη πρόταση με κόμμα.

ΚΛΙΚ ΚΛΙΚ