Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝΗ Προστακτική σχηματίζεται σε δύο χρόνους (ενεστώτα, αόριστο). Έχει δε ΜΟΝΟ δεύτερο πρόσωπο( ενικού και Πληθυντικού)
Κατά το σχηματισμό της προστακτικής των σύνθετων ρημάτων πρέπει να ξέρουμε ότι ΔΕΝ παίρνουν αύξηση.
Π. χ. θα πούμε ανάλαβε στην προστακτική και όχι ανέλαβε,
επίλεξε και όχι επέλεξε.
Το [ι] πριν από την κατάληξη της προστακτικής γράφεται με γιώτα(ι) όταν το ρήμα τελειώνει σε -ίζω και με ήτα(η) όταν τελειώνει σε
Π. χ. διαφήμισε (διαφημίζω)- χρησιμοποίησε(χρησιμοποιώ)