Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝΔεντροδιάγραμμα
Διαδοχικές διαιρέσεις
Κάνε εξάσκηση

ΚΛΙΚ


ΚΛΙΚ


Γράψε το γινόμενο των πρώτων παραγόντων, τους διαιρέτες και τα πολλαπλάσια των αριθμών ΚΛΙΚ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΨΗΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ


ΚΛΙΚ