Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ(2)

Οι οργανισμοί διακρίνονται σε :
  • Μονοκύτταρους και
  • Πολυκύτταρους
Οι πρώτοι αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο ενώ οι δεύτεροι από πολλά Στους μονοκύτταρους το ένα και μοναδικό κύτταρο κάνει όλες τις λειτουργίες. Η αμοιβάδα π. χ. ζει στα στάσιμα νερά και κινείται απλώνοντας το κυτταρόπλασμα της προς διάφορες κατευθύνσεις με συνέπεια να μην έχει ποτέ σταθερό σχήμα.


Μπορεί να είναι βλαβεροί οργανισμοί όπως μύκητες ή βακτήρια που προκαλούν ασθένειες αλλά μπορεί και χρήσιμοι όπως τα βακτήρια που έχουμε στο πεπτικό σύστημα ή οι μύκητες που μας βοηθάνε να γίνεται η ζύμωση του γάλακτος και παράγεται γιαούρτι, του μούστου που παράγεται κρασί κλπ
Στους πολυκύτταρους οργανισμούς τα κύτταρα διακρίνονται σε ομάδες, που εξειδικεύονται σε διάφορες λειτουργίες. Αυτές οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους.
Στον πυρήνα κάθε κυττάρου υπάρχει ένα μόριο που μοιάζει με σπειροειδή ανεμόσκαλα. Είναι
μεγάλο, καθοριστικής σημασίας για τη ζωή, διότι είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών και λέγεται δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ ή πιο απλά DNA.


Σ΄αυτό αποθηκεύονται με τη μορφή κώδικα οι γενετικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των οργανισμών. Αυτό ερευνούν οι επιστήμονες για να δώσουν λύσεις σε άλυτα προβλήματα του ανθρώπου.


Επίσης χάρη σε αυτό, μεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες από τη μία γενιά στην άλλη. Το DNA λόγω του σχήματός του λέγεται και δίκλωνη έλικα



Διαδραστικό ταξίδι στο εσωτερικό μικρόκοσμο του DNA. Ξεκινάς από το σώμα του ανθρώπου και καταλήγεις με τα άτομα που αποτελούν μια ενιαία βάση του DΝΑ. ΚΛΙΚ

Δραστηριότητα(email)


Η παραπάνω εικόνα είναι η χρυσή νεκρική μάσκα των Μυκηνών, που για τον Σλίμαν επρόκειτο για τη Μάσκα του Αγαμέμνονα.
Ξέρεις η σύγχρονη γενετική ότι προσπαθεί να δώσει "πρόσωπα" στους βασιλείς των Μυκηνών; Από πού νομίζεις ότι παίρνει τις πληροφορίες της; Τι είναι αυτό που δυσκολεύει τις έρευνες;

ΚΛΙΚ

ΚΛΙΚ