Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Άκουσε και στη συνέχεια κάνε αυτοέλεγχο

ΚΛΙΚ