Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ


Όλα τα κριτήρια διαιρετότητας όπως τα είχαμε πει στην περσινή χρονιά
(Επίσης ένας αριθμός διαιρείται με το 25 αν διαιρούνται και τα δύο τελευταία του ψηφία με το 25 ή τα δύο τελευταία του ψηφία είναι 00)

ΚΛΙΚ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΛΙΚ

Βρες τα τετράγωνα που ταιριάζουν ΚΛΙΚ