Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Για να παρουσιάσουμε πληροφορίες για ένα γεγονός που συνέβη θα πρέπει το άρθρο ή το κείμενο μας να περιλαμβάνει:
  • το θέμα
  • πού συνέβη
  • πότε συνέβη
  • ποιοι σχετίζονται με το συμβάν
  • ποια η αιτία
  • ποιες οι συνέπειες για την περιοχή
  • ποιους σοβαρούς κινδύνους δημιούργησε
  • πώς θα αντιμετωπιστεί
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται πάντα με χρονική σειρά και εξάγονται τα συμπεράσματά μας

Άκου προσεκτικά τα παρακάτω βίντεο και προσπάθησε να εντοπίσεις αν αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία σε αυτά
, συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα

Οι αποζημιώσεις των αγροτών από φυσικές καταστροφές γίνεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ΚΛΙΚ

Δραστηριότητα(email)

Βρες τουλάχιστο πέντε(5) παροιμίες σχετικά με καιρικές συνθήκες