Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ!

Από σήμερα το μάθημα θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας "Εγκύκλιος Παιδεία"...


Το παρόν ιστολόγιο "Εγκύκλιος Παιδεία" θα συνεχίζει να υφίσταται μετά την επιθυμία συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών...
Νέες αναρτήσεις θα γίνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα...