Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Αφού δεις το παρακάτω βίντεο προσπάθησε να περιγράψεις το ζώο που παρουσιάζεται με όσο το δυνατόν περισσότερα επίθετα (πρέπει να αναφέρεις το όνομά του, την εξωτερική εμφάνισή του, τη συμπεριφορά του, τα προτερήματα και ελαττώματά του, τα κατορθώματά του χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα επίθετα και μετοχές που λειτουργούν σαν επίθετα.
Επίσης να χρησιμοποιήσεις αιτιολογικές προτάσεις που να εξηγούν πώς κατέληξες σε αυτές τις απόψεις και χρόνο Ενεστώτα για να κάνει την περιγραφή πιο ζωντανή)