Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

Είχαμε πει σε παλιότερα μαθήματα ότι η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού και επίσης για το πώς βρίσκουμε πόσες φορές χωράει ένας αριθμός σε έναν άλλον και τι περισσεύει:

Πρόβλημα: Έχουμε 15 τριαντάφυλλα και θέλουμε να κάνουμε ανθοδέσμες, που η κάθε ανθοδέσμη θα πρέπει να έχει 5 τριαντάφυλλα. Πόσες ανθοδέσμες ίδιες θα κάνουμε;

 
Λύση

Χωρίζουμε τα 15 τριαντάφυλλα σε ομάδες των 5 και έτσι σχηματίζονται 3 όμοιες ομάδες.
Πιο συγκεκριμένα σχηματίζονται: 15 : 5 = 3 ομάδες, διότι 5 Χ 3 = 15Όμως κάποιες φορές μπορεί να περισσεύει κάτι..., π.χ.: 50:6=;

Σκέφτομαι ποιο γινόμενο του 6 μου δίνει αποτέλεσμα πιο κοντά στο 50 χωρίς να το ξεπερνάει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 6 για να μου δίνει αριθμό ίσο ή μικρότερο του 50.
Σκέφτομαι την προπαίδεια του 6:
 
1x6=6, 2x6=12, 3x6=18, 4x6=24, 5x6=30, 6x6=36, 7x6=42, 8x6=48 !, 9x6=54 !
 
Το 54 ξεπερνάει το 50, γι’ αυτό διαλέγω το 48 που είναι μικρότερο από το 50.
 
Άρα το 6 χωράει 8 φορές στο 50 (6x8=48) αλλά περισσεύουν και 2 (50-48=2).
 
Συνεπώς γράφω: 50 = ( 6 x 8 ) + 2

Για τις διαιρέσεις Εκατοντάδων ή Χιλιάδων με το 100, γράφουμε τον αριθμό χωρίς τα δύο τελευταία του μηδενικά. Π.χ.:
300 : 100 = 3
3.000 : 100 = 30

Για τις διαιρέσεις Χιλιάδων με το 1.000, γράφουμε τον αριθμό χωρίς τα τρία τελευταία του μηδενικά.
Π.χ.: 7.000 : 1.000 = 7

Γράψε πόσες φορές χωράει και τι υπόλοιπο μένει

ΚΛΙΚ


Βρες και αντιστοίχισε πράξη με πηλίκο και υπόλοιπο (r = υπόλοιπο)

ΚΛΙΚ


ΠΑΙΧΝΙΔΙ (συναγωνίσου με τον υπολογιστή)


Βάλε τα ζάρια για να σχηματίσεις αριθμό και βρες πηλίκο και υπόλοιπο (πρόσεχε: όσο μεγαλύτερο υπόλοιπο βρίσκεις τόσο περισσότερους βαθμούς παίρνεις)