Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

Τα σώματα που αποθηκεύουν κάποια μορφή ενέργειας ονομάζονται αποθήκες ενέργειας και, όταν αυτή αρχίζει να απελευθερώνεται, τα σώματα μετατρέπονται σε πηγές ενέργειας.

Οι μπαταρίες είναι αποθήκες ενέργειας
Τα ορμητικά νερά των καταρρακτών είναι πηγή ενέργειας
Τα τρόφιμα, επίσης είναι πηγή χημικής ενέργειας
Στο ελατήριο είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια
Το πετρέλαιο έχει αποθηκευμένη χημική ενέργεια
Η ενέργεια στη φύση αποθηκεύεται με διάφορες μορφές.

Πολλές φορές αποθηκεύουμε εμείς ενέργεια, για να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα
Χρησιμοποιούμε πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας για να εκτελέσουμε τις εργασίες μας.

 Μπες εδώ και κάνε την αντιστοίχιση
Ποιες μορφές ενέργειας αναγνωρίζεις στην παρακάτω εικόνα;Οι πηγές ενέργειας είναι ταξινομημένες σε δύο ομάδες: τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες.
Στις περισσότερες χώρες όπως και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης ενέργειάς μας προέρχομαι από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το προπάνιο, και το ουράνιο είναι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Αυτές οι πηγές ενέργειας καλούνται μη ανανεώσιμες επειδή οι προμήθειές τους είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο, παραδείγματος χάριν, διαμορφώθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια από τα υπολείμματα των αρχαίων θαλασσίων φυτών και των ζώων. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πετρέλαιο σε σύντομο χρονικό διάστημα..
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν τη βιομάζα (συνολική μάζα των φυτικών και ζωικών οργανισμών), τη γεωθερμική ενέργεια (ενέργεια που περικλείεται στο εσωτερικό της γης με τη μορφή θερμότητας), την ενέργεια του νερού, την ηλιακή ενέργεια, και την ενέργεια του αέρα (αιολική). Καλούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επειδή ανανεώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ημέρες περνούν όμως ο ήλιος λάμπει, ο άνεμος φυσά και τα ποτάμια ρέουν...