Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΥ

Χρονικά είναι τα επιρρήματα που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε το χρόνο στον οποίο γίνεται κάτι. Απαντούν στην ερώτηση "πότε;". Συγκεκριμένα είναι: σήμερα, αύριο, σπάνια πάντα κλπ
Π. χ. Σήμερα θα πάμε εκδρομή
Τοπικά είναι τα επιρρήματα που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δείξουμε τον τόπο όπου έγινε κάτι. Απαντούν στην ερώτηση "πού;" Συγκεκριμένα είναι: εδώ, μέσα, κάτω, κοντά, απέναντι κλπ.
Π. χ. Θα στρίψεις δεξιά και θα δεις το σχολείο μας απέναντι από το περίπτερο
Τροπικά είναι τα επιρρήματα που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εκφράσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι. Απαντούν στην ερώτηση "πώς;". Συγκεκριμένα είναι: έτσι, μαζί, σιγά, άσχημα, κάπως κλπ
Π. χ. Ξέσπασε απότομα δυνατή βροχή

Σημ.: Τα επιρρήματα είναι άκλιτα