Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ης, -ης, -ες

Τα δικατάληκτα επίθετα αυτής της κατηγορίας µπορεί να είναι:
α) οξύτονα, διατηρώντας τον τόνο στη λήγουσα σε όλη την κλίση:

ο, η αβλαβής, το αβλαβές
ο, η ακριβής, το ακριβές
ο, η αληθής, το αληθές
ο, η διεθνής, το διεθνές
ο, η ευγενής, το ευγενές

β) παροξύτονα, αλλά µε µετακίνηση του τόνου στην προπαραλήγουσα στην ονοµαστική και αιτιατική ενικού του ουδετέρου:

ο, η αυθάδης, το αύθαδες

γ) παροξύτονα, αλλά µε µετακίνηση του τόνου στη λήγουσα στη γενική πληθυντικού:
ο, η αµµώδης, το αµµώδες (των αµµωδών)

Η γενική ενικού του αρσενικού είναι -ους (π.χ. του µεγαλοπρεπούς ναού). Όταν όµως ένα επίθετο αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιείται ως ουσιαστικό, µπορεί να σχηµατίζει τη γενική και σε (π.χ. του ευγενή, του συγγενή, του ψυχοπαθή).

Τα επίθετα σε -ης, -ες σπάνια
σχηµατίζουν κλητική.