Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΩΝ ΣΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Για να συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς, συγκρίνουμε το ακέραιο μέρος τους. 
Μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει μεγαλύτερο ακέραιο μέρος:

 2,3 > 1,9 γιατί 2 > 1

Αν τα ακέραια μέρη είναι ίδια τότε συγκρίνουμε τα δεκαδικά τους μέρη ξεκινώντας από τα δέκατα, αν είναι και αυτά ίδια πάμε στα εκατοστά κλπ

3,45 > 3,37 γιατί     4 > 3 
4,87 > 4,86 γιατί     7 > 6 
8,345 > 8,341 γιατί 5 > 1

Προσοχή! Μη θεωρείς ότι ο δεκαδικός που έχει περισσότερα δεκαδικά ψηφία είναι και ο μεγαλύτερος

 3,4 > 3,345 γιατί το 4 > 3

(αν θες βάλε μηδενικά για κάθε ψηφίο που λείπει, έτσι ώστε να έχεις τον ίδιο αριθμό ψηφίων
3,4 > 3,345  ,  3,400 > 3,345)

Να θυμάσαι ακόμα ότι ανάμεσα σε δυο δεκαδικούς αριθμούς παρεμβάλλονται άπειροι άλλοι δεκαδικοί αριθμοί.

 μεταξύ του 3,4 και 3,5 είναι το 3,41 το 3,42 το 3,43 αλλά και το 3,412 κ.ο.κ. 
Βάλε τα σύμβολα που πρέπει: 


ΚΛΙΚ

Να διατάξεις τα προϊόντα που βλέπεις στην παρακάτω εικόνα  από το φθηνότερο στο ακριβότερο

 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Βελάκια: Γράψε έναν αριθμό που βρίσκεται ανάμεσα στους δυο αριθμούς που σου δίνονται, τέτοιον που να σκάσεις τα μπαλόνια 
 

Ο οικοδόμος: Τοποθετείς τα τούβλα με τη σωστή σειρά