Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ
  • Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα.
Π. χ. 2,4 €, 0,23 μ., 2,234 κιλά κ. ά.
  • Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος που χωρίζονται με την υποδιαστολή(,) 
  • Οι δεκαδικοί γίνονται από την επανάληψη των δεκαδικών μονάδων δηλ. ο αριθμός 0,3 γίνεται από την επανάληψη της δεκαδικής μονάδας ένα δέκατο 3 φορές
Π. χ. 0,1+0,1+0,1=0,3

  • Για να διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε πρώτα όλο το ακέραιο μέρος του αριθμού λέμε "και" και μετά όλο το δεκαδικό μέρος με το όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου
Π. χ. 3,26 διαβάζεται 3 ακέραιος και 26 εκατοστά
2,135 διαβάζεται 2 ακέραιος και 135 χιλιοστά
Όταν ο ακέραιος είναι 0 τότε δε διαβάζεται
Π. χ. 0,345 διαβάζεται 345 χιλιοστά

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό προσέχουμε:
  • Αν ακούμε ότι ο δεκαδικός αριθμός έχει δέκατα, τότε το δεκαδικό μέρος έχει ένα ψηφίο, αν ακούμε εκατοστά έχει δύο και χιλιοστά τρία.
Π. χ. ο αριθμός έξι και πέντε χιλιοστά γράφεται 6,005, ο αριθμός έξι και πέντε δέκατα 6,5 και ο αριθμός έξι και πέντε εκατοστά 6,05
Όταν στο δεκαδικό μέρος δεν έχουμε ακέραιες μονάδες βάζουμε το 0
Π. χ. ο αριθμός πέντε εκατοστά γράφεται 0,05 κ. ο. κ.
  • Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει, αν στο τέλος του προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε.
Π. χ. 0,3=0,30=0,300 κ. ο. κ.
  • Κάθε ακέραιο μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε δεκαδικό αν βάλουμε στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέσουμε όσα μηδενικά θέλουμε(συνήθως βάζουμε δύο)
Π. χ. 23 = 23,00
  • Μπορούμε να φτιάξουμε την ακέραιη μονάδα με 10 δέκατα ή 100 εκατοστά
Π. χ. 10 Χ 1/10 ή 10 Χ 0,10 = 1
100 Χ 1/100 ή 100 Χ 0,01= 1
  • Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι δυνατόν να γραφτούν και ως κλάσματα όπως και αντίθετα. Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό ως δεκαδικό κλάσμα, γράφουμε όλο τον αριθμό, χωρίς την υποδιαστολή στην θέση του αριθμητή και παρονομαστή γράφουμε το 1 με τόσα μηδενικά όσα και τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού
Π. χ. 0,4 = 4/10
0.04 = 4/100
0,004 = 4/1000
1,2 = 12/10
  • Το αντίθετο κάνουμε όταν θέλουμε να μετατρέψουμε δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό. Γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και χωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής(συμπληρώνουμε με 0 όσα ψηφία λείπουν)
Π. χ. 6/10 = 0,6   
6/100 = 0,06
6/1000 = 0,006
12/10 = 1,2
48/1000 = 0,048

Γράψε κάποιο δεκαδικό κλάσμα και δες τη μορφή που παίρνει (δεκαδικός αριθμός) όταν πατάς το "calculate"


Γράψε και εδώ έναν δεκαδικό και δες πώς μετατρέπεται σε κλάσμα (χρησιμοποίησε την (.) για υποδιαστολή)

Οπτικοποίηση μετατροπής δεκαδικού σε κλάσμα

Ταίριαξε δεκαδικούς και κλάσματα και αποκάλυψε το παζλ