Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ

 Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου μετακινούμενοι λαοί απειλούσαν την αυτοκρατορία στα βόρεια σύνορά της.
Ο Θεοδόσιος λίγο πριν το θάνατό του και για να διοικείται καλύτερα το κράτος, μοίρασε την αυτοκρατορία του στους δυο γιους του: στον Αρκάδιο(18 ετών) έδωσε το Ανατολικό τμήμα και στον Ονώριο(11 ετών!!) το Δυτικό(395 μ. Χ.)  
  • Πόσα χρόνια ήταν ενωμένη η αυτοκρατορία;
Και οι δυο βέβαια επιτροπεύονταν από άλλους μέχρι να ενηλικιωθούν.

Ο χωρισμός της Αυτοκρατορίας
Ο Αρκάδιος και ο γιος του που τον διαδέχτηκε, Θεοδόσιος Β' ο Μικρός(7 ετών) οργάνωσαν το ανατολικό κράτος και αντιμετώπισαν τον κίνδυνο με πολεμικά και διπλωματικά μέσα, αλλά προχώρησαν και σε σημαντικές εσωτερικές αλλαγές :
  • Οχύρωσαν με διπλό τείχος την Πόλη
  • Έβαλαν πλωτές φρουρές στο Δούναβη
  • Έκαναν συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες που τους απειλούσαν
  • Έδωσαν γη για καλλιέργεια σε κάποιους εχθρούς και
    πήραν, ως μισθοφόρους, στο βυζαντινό στρατό κάποιους άλλους
  • Ίδρυσαν(η Ευδοκία, σύζυγος του Θεοδοσίου Β') στην Πόλη το Πανδιδακτήριο,ένα είδος πανεπιστημίου της εποχής.
  • Ευνοήθηκε έναντι της λατινικής η ελληνική γλώσσα, γεγονός που συνετέλεσε στον βαθμιαίο εξελληνισμό της αυτοκρατορίας.
Οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους εκτίμησαν όλα αυτά,ένιωσαν ασφαλείς και βοήθησαν το έργο των αυτοκρατόρων. 

Τα περίφημα διπλά τείχη της Κωνσταντινούπολης κατασκευάστηκαν επί Θεοδοσίου Β΄
Τα θαλάσσια τείχη χτίστηκαν το 439, επίσης επί Θεοδοσίου Β'


Αν και ανήκαν σε διαφορετικά έθνη,είχαν σημαντικά στοιχεία που τους ένωναν:
  • Αποδέχονταν όλοι, το ρωμαϊκό νόμο, τη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική γλώσσα
Στο δυτικό κράτος όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, καθώς εμφανίστηκαν διάφορες εχθρικές εθνικότητες:


Το 410 μ. Χ. οι Γότθοι με τον Αλάριχο κυρίευσαν τη Ρώμη, τη λεηλάτησαν και αποχώρησαν.
Λίγο αργότερα οι Ούννοι με τον Αττίλα στράφηκαν εναντίον του Δυτικού κράτους. Τους νίκησε όμως ο στρατηγός Αέτιος στα Καταλαυνικά Πεδία.

Ο Αττίλας εισβάλει στην Ιταλία. Πίνακας του V. Checa, 19ος αιώνας.
Τα επόμενα χρόνια το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος δέχτηκε επιθέσεις από τους Βανδάλους με αρχηγό το Γιζέριχο, όπου και στη συνέχεια ίδρυσαν κράτος στη Β. Αφρική με πρωτεύουσα την Καρχηδόνα.
Την ίδια εποχή οι Γότθοι κατέλαβαν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Στην Ιταλία οι Οστρογότθοι με τον Θευδέριχο ίδρυσαν βασίλειο με πρωτεύουσα τη Ραβέννα.
     

Το 476 μ. Χ. το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε.

Βλέποντας τον παραπάνω χάρτη αναφέρετε ποια κράτη δημιουργήθηκαν στη θέση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους. Ποια η αντίδραση των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης στο άκουσμα της είδησης της διάλυσης του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας;