Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

Παρατήρησε προσεκτικά και συμπλήρωσε τους αριθμούς στα παρακάτω μαγικά τετράγωνα, έτσι ώστε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα: