Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός(Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός το ολοκληρωμένο του όνομα), υπήρχαν εχθροί στα σύνορα του Βυζαντίου, αλλά και μεγάλα εσωτερικά προβλήματα, διοίκησης του κράτους.

Για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, ο Ιουστινιανός προχώρησε στις εξής μεταρρυθμίσεις(αλλαγές):
α.Στη νομοθεσία:Συγκέντρωσε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους αυτοκρατόρων(Ιουστινιάνειος Κώδικας),
εξέδωσε μια συλλογή νομικών μελετών(Πανδέκτης)
και ένα νομικό εγχειρίδιο για φοιτητές νομικής(Εισηγήσεις)
και τέλος έγραψε νέους νόμους στα Ελληνικά(ενώ οι υπόλοιποι ήταν στα λατινικά), τις Νεαρές.
Και τα τέσσερα αποτέλεσαν μαζί το ρωμαϊκό αστικό δίκαιο(Corpus juris civillis)


β. Στη διοίκηση:
  • Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και πήρε μέτρα κατά των μεγαλοκτηματιών και υπέρ των φτωχών καλλιεργητών
  • Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους
  • Πήρε μέτρα για την εμπορική και γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη
  • Όρισε τους λογοθέτες υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων
  • Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και στην οικονομία, αφού ο Ιουστινιανός εξοικονόμησε χρήματα, με τα οποία πήρε τα εξής μέτρα:
  • α. Έκανε αλλαγές στο στρατό και στην άμυνα του κράτους όπως οχυρώματα, κάστρα, πύργοι(Ιουστινιάνεια οχυρά), γέφυρες, δρόμοι κλπ


  • β. Βελτίωσε το οδικό δίκτυο
  • γ. Έκοψε χρυσά νομίσματα, που έγιναν το διεθνές μέσο συναλλαγών

  • δ. Έφερε από την Κίνα το μυστικό της εκτροφής του μεταξοσκώληκα
  • Όλες αυτές οι μεταβολές ισχυροποίησαν το Βυζάντιο και έδωσαν τη δυνατότητα στον Ιουστινιανό να ονειρεύεται την επέκταση της αυτοκρατορίας στα παλιά της σύνορα και την παλιά της δόξα(Reconquista)


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Γιατί κατά τη γνώμη σου, ο Ιουστινιανός έγραψε νέους νόμους και μάλιστα στα ελληνικά;

2) Βρες ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:

Ο Ιουστινιανός:

α. Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους

β. Βελτίωσε το οδικό δίκτυο

γ. Έκοψε χρυσά νομίσματα

δ. Έφερε από την Ινδία το μυστικό της εκτροφής του μεταξοσκώληκα

ε. Δεν πήρε μέτρα για την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη του Βυζαντίου