Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Κάθε άνθρωπος διακρίνει το θερμό και το ψυχρό ανάλογα με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται όταν έρχεται σε επαφή μαζί του. Η αντίληψη αυτή όμως μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ή να επηρεάζεται από προηγούμενες καταστάσεις. Γι αυτό πρέπει να διακρίνουμε τα θερμά από τα ψυχρά μετρώντας τη θερμοκρασία τους. Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί με ένα θερμόμετρο. Κάθε θερμόμετρο αποτελείται από ένα σώμα(νερό, οινόπνευμα κλπ) και μια κλίμακα στην οποία μετράμε τη θερμοκρασία. Τα θερμόμετρα διακρίνονται ως προς τη λειτουργία τους σε υδραργύρου, οινοπνεύματος, μεταλλικά, ηλεκτρικά, χρωμογραφικούς δείκτες κλπ.
Συγκρίνοντας ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος και ενός υδραργύρου παρατηρούμε:Το πρώτο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του περιβάλλοντος ενώ το δεύτερο για τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος(ΠΡΟΣΕΧΕ: το δοχείο με το υγρό θα πρέπει να καλύπτεται από το ανθρώπινο σώμα, δε φτάνει να αγγίζει, εκτός από κάποια ψηφιακά). Ακόμα παρουσιάζουν τις εξής διαφορές:
  • Έχουν διαφορετικό χρώμα
  • Στο υδραργυρικό ο σωλήνας είναι πιο κοντός και στο οινοπνεύματος η ποσότητα του υγρού είναι περισσότερη και έχει περισσότερες υποδιαιρέσεις
    Παρουσιάζουν όμως και ομοιότητες
  • αφού περιέχουν και τα δυο υγρό, έχουν δοχείο , λεπτό σωλήνα και κλίμακα.

Η θερμοκρασία μετριέται σε μια κλίμακα που ονομάζεται Φαρενάιτ (από τους περισσότερους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες) και σε Κελσίου (που χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες και τους πολίτες σε πολλές άλλες χώρες). Το σημείο όπου το νερό παγώνει είναι 32 βαθμούς Φαρενάιτ (F )και 0 βαθμούς Κελσίου (C).Το σημείο όπου το νερό βράζει είναι 212 F και 100 βαθμούς C.

Μπορούμε να μετατρέψουμε βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ αν πολλαπλασιάσουμε με το 1,8 και στη συνέχεια προσθέσουμε 32(π. χ. 23º Κελσίου =23 Χ 1,8 + 32 =73,4º Φαρενάιτ) και αντίθετα από Φαρενάιτ σε Κελσίου αν αφαιρέσουμε το 32 και διαιρέσουμε με το 1,8(π. χ. 68º Φαρενάιτ= 68 - 32 : 1,8 = 20º Κελσίου)

Αρχικά ο Κέλσιος χρησιμοποίησε ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος που δεν είχε κλίμακα. Σημείωσε 0 στη θέση όπου βρισκόταν η στάθμη του οινοπνεύματος όταν το θερμόμετρο βρισκόταν μέσα στο μείγμα νερού-πάγου και το 100 στη θέση όπου βρισκόταν η στάθμη του οινοπνεύματος όταν το θερμόμετρο βρισκόταν μέσα στο νερό που βράζει. Στη συνέχεια χώρισε την απόσταση ανάμεσα στα δυο αυτά σημεία σε 100 ίσα μέρη και ονόμασε κάθε ένα μέρος 1 βαθμό Κελσίου(1° C).Έτσι ανάλογα με το πώς χωρίζονται τα θερμόμετρα έχουμε και διαφόρων μορφών θερμόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας, τοποθετούμε το θερμόμετρο υδραργύρου στη μασχάλη μας ή στο στόμα μας. Γιατί δεν το ακουμπάμε απλά στην πλάτη μας;
2)Προσπάθησε να βρεις πόσοι βαθμοί Φαρενάιτ είναι 36 βαθμοί Κελσίου καθώς και 86 βαθμοί Φαρενάιτ πόσοι βαθμοί Κελσίου είναι
3)Μπορείς να διακρίνεις τις θερμοκρασίες στα παρακάτω θερμόμετρα;