Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕ ΠΗΛΙΚΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Αν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το διαιρετέο,βάζω 0 στο πηλίκο και υποδιαστολή,μετατρέπω το διαιρετέο σε δέκατα βάζοντας 0 και συνεχίζω τη διαίρεση
π.χ. 4:5=0,8
Για να διαιρέσω δύο αριθμούς που δε διαιρούνται ακριβώς,βάζω 0 στο υπόλοιπο,μετατρέποντάς το σε δέκατα,υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζω τη διαίρεση
π.χ. 13:5=2,6
Πολλές φορές μια διαίρεση είναι ατελής, δηλαδή τα δεκαδικά της ψηφία δεν "τελειώνουν" όσο κι αν συνεχίσω. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε το πηλίκο της διαίρεσης με εκτίμηση.
π. χ. 145 : 24 = 6,041666... Εκτιμούμε: 6,042
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Η Ελευθερία κέρασε από μία τυρόπιτα τις 5 φίλες της και πλήρωσε 4 Ευρώ. Πόσο κόστιζε η μία τυρόπιτα;
2. Η γιαγιά της Σοφίας από τα 575 Ευρώ που παίρνει σύνταξη, κράτησε τα 500 και έδωσε τα υπόλοιπα στα τέσσερα εγγόνια της για να τα μοιραστούν. Πόσα χρήματα θα πάρει καθένα από αυτά;