Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα μουσικά όργανα διακρίνονται κυρίως σε 3 μεγάλες κατηγορίες:στα
έγχορδα,




στα πνευστά






και στα κρουστά