Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ Ή ΔΙΑΙΡΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΟ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ, ΑΛΛΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

Στις εξισώσεις πολλαπλασιασμού είχαμε πει ότι ο άγνωστος είτε είναι στη θέση του ενός ή του άλλου παράγοντα κάνουμε διαίρεση του γινομένου με τον άλλο γνωστό παράγοντα.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο και στις εξισώσεις διαίρεσης. Εδώ παίζει ρόλο σε ποια θέση είναι ο άγνωστος. Άλλο κάνουμε όταν είναι στο διαιρέτη(διαίρεση) και άλλο στον διαιρετέο(πολλαπλασιασμό).

Να και ανάλογα
παραδείγματα:

Η ΣΤ τάξη μάζεψε για τα παιδιά της UNISEF 2700 κουτιά γάλα. Σε πόσα παιδιά θα μοιραστούν, αν κάθε παιδί πάρει από 12 κουτιά;(2700 : χ = 12)
Πόσα τριαντάφυλλα χρειάζεται ο Γιώργος για να φτιάξει 3 ανθοδέσμες και κάθε ανθοδέσμη να έχει 12 τριαντάφυλλα;( χ : 3 = 12)
Όπως παρατηρείς στην α' περίπτωση ο άγνωστος είναι στη θέση του διαιρέτη. Για να τον βρούμε διαιρούμε το διαιρετέο με το πηλίκο (χ = 2700 : 12, χ = 225 παιδιά) Στη β΄περίπτωση ο άγνωστος βρίσκεται στη θέση του διαιρετέου. Για να τον βρούμε πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με το διαιρέτη (χ = 12 . 3 = 36 τριαντάφυλλα)