Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Για την εκδρομή της Παρασκευής στο Πλανητάριο, οι 22 μαθητές της ΣΤ' τάξης πλήρωσαν 110 Ευρώ. Από την Ε' τάξη ομοίως οι 16 μαθητές πλήρωσαν 80 Ευρώ.

Αν θέλουμε να γράψουμε τους αντίστοιχους λόγους θα γράψουμε:

22 / 110 , 16 / 80

Και αν τους συγκρίνουμε θα παρατηρήσουμε ότι οι λόγοι είναι ίσοι. Ότι κάθε τάξη δηλαδή πλήρωσε ανάλογα με τα παιδιά που είχε(5 Ευρώ ο μαθητής)

Και αν συμπληρώσουμε τον παρακάτω πίνακα παιδιών και χρημάτων θα παρατηρήσουμε ότι οι λόγοι που σχηματίζονται είναι ίσοι( 0,2)Άρα 22 / 110 = 16/80
Η ισότητα δυο λόγων λοιπόν λεγεται Αναλογία
  • Άρα λοιπόν τι νομίζεις, κάθε ισοδύναμο κλάσμα αποτελει και μια αναλογία;
  • Αν στο λόγο 3 / 6 πολλαπλασιάσεις και τους δυο όρους με το 3 ποιος λόγος θα προκύψει; Τι θα είναι οι δυο λόγοι;
  • Αν όμοια τον διαιρέσεις με το 3;
Από τους λόγους στην Αναλογία - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΛΙΚ


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΛΙΚ