Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος που αναφέρεται σε γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ακόμα αλλά πρόκειται να συμβούν αργότερα είναι ο Μέλλοντας.
Ο Μέλλοντας δεν είναι ένας χρόνος αλλά τρεις, ανάλογα με αυτό που δείχνουν χωρίζονται σε:
α) Εξακολουθητικός Μέλλοντας: δείχνει μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον συνέχεια ή θα επαναλαμβάνεται
Π. χ. Κάθε Κυριακή θα πηγαίνω στο γήπεδο
β) Συνοπτικός Μέλλοντας: δείχνει μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον αλλά θα ολοκληρωθεί, χωρίς να επαναλαμβάνεται συνέχεια
Π. χ. Την Κυριακή θα πάω στο γήπεδο
γ) Συντελεσμένος Μέλλοντας: δείχνει μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον και θα έχει τελειώσει πριν γίνει μια άλλη.
Π. χ. Όταν θα έρθεις, θα έχω τελειώσει το διάβασμα.(πρώτα θα τελειώσω το διάβασμα και μετά θα έρθεις)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ξαναγράψε την παρακάτω πρόταση τρεις φορές τοποθετώντας το ρήμα σε:
α) Εξακολουθητικό Μέλλοντα
β) Συνοπτικό Μέλλοντα
γ) Συντελεσμένο Μέλλοντα
Οι ερευνητές της ΝΑΣΑ ανακάλυψαν νέους τρόπους εκτόξευσης στο διάστημα.
α)......................................................................................
β)......................................................................................
γ).....................................................................................
2. Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στο σωστό μελλοντικό χρόνο:
Τις νύχτες που κοιτάζει τον ουρανό η Αλίκη ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή _________(ταξιδεύω) στο διάστημα. Οι γονείς της λένε πως κάτι τέτοιο _____________(συμβαίνει) μόνο όταν οι ερευνητές ______________ (ολοκληρώνω) τις έρευνές τους, κάτι που ____________(χρειάζομαι) πολύ χρόνο. Η μικρή Αλίκη ξέρει πως μάλλον το όνειρό της δεν ____________(πραγματοποιούμαι) ποτέ. Ωστόσο, πάντα _______________ (φαντάζομαι) πώς θα ήταν μια βόλτα στο διάστημα.