Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ(α)

Μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο(μ).
Υποδιαιρέσεις του μέτρου ( μ.) δηλαδή μικρότερα είναι:
  • το δεκατόμετρο ή παλάμη ή δέκατο ( δ),
  • το εκατοστόμετρο ή εκατοστό( εκ.) και
  • το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό (χ.)
Mεγαλύτερη μονάδα μέτρησης του μέτρου είναι το χιλιόμετρο, δηλαδή 1000 μέτρα.
Ανάλυση του μέτρου ( μ.):
1μ.= 10 δεκατόμετρα ή 1μ.= 100 εκατοστόμετρα ή 1μ =1000 χιλιοστόμετρα

Ανάλυση του δεκατόμετρου ή παλάμης (δ):1 δ.= 10 εκατοστόμετρα ή 1 δ. = 100 χιλιοστόμετρα
Ανάλυση του εκατοστόμετρου ή εκατοστού(εκ):
1εκ.= 10 χιλιοστόμετρα

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10, το 100 ή το 1000.
Όταν πολλαπλασιάζω με 10 ή 100 ή 1000 βάζω μηδενικά


ή
μεταθέτω την υποδιαστολή δεξιά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει το 10,το 100 ή το 1000Π. χ. 4,5μ είναι:

4,5 Χ 10 = 45 δέκατα

4,5 Χ 100 = 450 εκατοστά
4,5 Χ 1000 = 4.500 χιλιοστά
Να θυμάσαι ακόμα ότι για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις μήκους, πρέπει οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση ή πολλαπλάσιο του μέτρου, δηλαδή στην ίδια μονάδα μέτρησης μήκους και με αριθμούς της ίδιας μορφής.

Π. χ. 1,25 μ. + 25 εκ + 35/100 μ + 2μ. 5 εκ. =
1,25 μ. + 0,25 μ + 0,35 μ + 2,05 μ = 3,90 μ.(με δεκαδικούς)
ή 125 εκ. + 25 εκ. + 35 εκ. + 205 εκ. = 390 εκ. ή 3,90 μ.(με ακέραιους)
ή 125/100 μ. + 25/100 μ. + 35/100 μ. + 205/100 μ. = 390/100 μ. ή 3,90 μ. (με κλάσματα)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Συμπλήρωσε τις ισότητες:
2 μ. = ............δεκ.
2,5 μ. =...........δεκ.
4,8 δεκ. = ..........χιλ.
0,5 μ. = .........εκ.
0,75 χμ. = .........μ.
0,8 μ. =...........δεκ.
4,8 δεκ. = ..........χιλ.
2. Βάλε το κατάλληλο σύμβολο(<,>,=)
2,5 μ. .....0,25 μ.
0,15 μ......510 χιλ.
12 μ.........21 δεκ
0,25 μ.......2,5 δεκ
0,05 μ.....0,5 δεκ
5,5 εκ....0,55 δεκ
2,22 δεκ....22,2 εκ
0,80 μ......80 δεκ

3. Μέτρα πόσο μήκος έχει το αντικείμενο, ζύγισέ το και βάλε το ανάλογο γραμματόσημο